Client: NYLON Japan
Photography: Marlen Stahlhuth
Styling: Anna K. Baur
Hair/Make-Up: Aennikin